HD 35
EX9
Абс. мән
TКМ/сағ.
T/ай
ТАЗАЛАУ

Тұрақты шығындар

АЗ
Барлығы тұрақты шығындар
0 T

Ауыспалы шығындар

АЗ
Барлығы ауыспалы шығындар
0 T

Барлығы

0 T

БЕЛГІЛЕУЛЕР

Тұрақты шығындар
Ауыспалы шығындар
кем дегенде екі параметрді таңдау керек: